Se hur temperaturen stiger 1880-2017.

Kolla in den här visualiseringen av den globala uppvärmningen som Antti Lipponen på Meteorologiska institutet i Finland har skapat. Den visar årliga temperaturavvikelser världen över under perioden 1880 till 2017.

Den animerade tidslinjen visar när temperaturen varit lägre än vanligt (blå pluppar) och högre än vanligt (röda pluppar) i länder över hela världen. Se videon själv, det går inte att missa att planeten har blivit mycket varmare de senaste två årtiondena. Och snabbt har det gått. Lipponen har utgått från sattelitdata från NASA.