Så här mycket ökar vår elkonsumtion under vintern.

Varför är elräkningen högre under vintermånaderna? För att elpriset är högre, för att vi förbrukar mer el eller en kombination av båda? Vår elnörd Björn har kollat på våra kunders förbrukning de senaste fem åren och siffrorna talar ett tydligt språk.

Våra branschkollegor säger ofta att du ska binda elpriset inför vintern för att få kontroll över kostnaderna. Men faktum är att bundna elpriser historiskt sett varit rätt dåliga på att ge kostnadskontroll. Istället har en annan faktor haft betydligt större påverkan och det är din egen elanvändning.

Jag har nämligen kollat på hur elanvändningen hos er kunder förändrats mellan sommarhalvåret till vinterhalvåret de senaste fem åren, och likaså hur elpriset förändrats. Elpriset har ökat med i genomsnitt 12 procent. Det kan jämföras med elanvändningen som ökat med hela 83 procent.

För dig som brukar oroa dig för elkostnaderna är detta en mycket bra nyhet eftersom du själv kan styra hur mycket el du använder. Och i kombination med att till exempel bygga upp en liten buffert om möjligt mot tillfälliga elpristoppar, något som varit betydligt mer lönsamt än att binda priset, står du rustad även mot de kallaste vargavintrarna.

Kolla gärna in vår lista med 32 enkla energisparknep här.

/Björn Björnson, elmarknadsexpert GodEl