Rörligt vs fast elpris 2019.

Vi (data) brukar säga att rörligt elpris är billigast i längden men enstaka år har det hänt att fasta priser slagit rörliga priser. Vår elmarknadsexpert Björn har analyserat 2019 och konstaterar att rörligt elpris fortfarande vinner i längden jämfört med fast – även om det i år blev jämnt skägg.

Det brukar heta att rörligt elpris är billigast i längden. Nog har det varit så historiskt där hushåll med rörligt elpris varit de stora vinnarna sedan millennieskiftet. En anledning till det är att de med fast elpris betalar en premie till elbolaget för att slippa risken för prisuppgångar medan de med rörligt elpris själva tar risken för att priset ska gå upp.

Men ibland händer det att fördelen slår över till de fasta elpriserna. Baserat på prisdata från Statistiska centralbyrån har jag räknat på vilket elavtal som var billigast under 2019 – rörligt eller fast elpris. Den här gången blev det jämnt skägg.

Som ni kan se i grafen var fast 1-årsavtal bäst under första halvan av året, medan rörligt var bäst under andra halvan.

Grafen visar om rörligt elpris var billigare (positivt värde) eller dyrare (negativt värde) jämfört med fast 1-årsavtal och vid en förbrukning på 20 000 kWh/år. Avtalen löpte ut någon gång under 2019. Förbrukningen per månad har vägts utifrån GodEls villakunders förbrukningsprofil för att ta hänsyn till säsongsmönster. Elpris (genomsnittet för alla rörliga elavtal på marknaden) för december 2019 saknas på grund av att datainsamlingen från Statistiska centralbyrån släpar efter en månad.

Det kan finnas många förklaringar till att de fastprisavtalen för ovanlighetens skull varit lika starka som de rörliga. Till exempel kan det bero på att marknaden haft ovanligt svårt att prognostisera elprisutvecklingen vilket gör att fastprisavtalen i större grad blir felaktigt prissatta.

En annan förklaring är att det funnits ett större utbud av elproducenter som vill prissäkra sin produktion än vad det funnits köpare som vill prissäkra sin förbrukning (eller sina elkunders). I sin tur kan det ha gjort att fastprisavtalen blivit billigare än vad de borde varit sett till fundamentala faktorer som väder och vind.

Ska jag välja rörligt eller fast elpris 2020?

Problemet med att försöka pricka rätt tillfälle att binda elpriset är att det inte finns några bra indikationer på vad som kommer vara bäst. Ett fel som många gör att utgå från vad det rörliga respektive fasta elpriset kostar just nu för att sedan välja det billigaste. Men det är dömt att misslyckas eftersom det rörliga priset speglar utbud och efterfrågan på el här och nu medan fasta priset speglar förväntat utbud och efterfrågan i framtiden. Det går därför inte att veta förrän i efterhand vad som var det bästa valet. Att välja rörligt elpris blir därför det minst riskabla valet – precis som historien visat.