Rekordlågt elpris i februari.

Milt, blött och blåsigt väder pressade elpriset rekordlågt i februari. Elpriset blev 24,8-31,2 öre/kWh (inkl avgifter och moms) beroende på elområde vilket är i genomsnitt ca 30 % lägre än i januari. Vi får gå tillbaka till augusti 2015 för att hitta ett lägre elpris i elområde 1-2, och till februari 2016 i elområde 3-4.

Inledningen av månaden blev även den historisk när elpriset under fyra timmar var negativt för första gången någonsin i Sverige. Orsaken var det milda och blöta vädret i kombination med stormen Ciara som fick vindkraften att producera rekordmycket.

Under resterande del av månaden upplevde vi stora prissvängningar från timme till timme och dygn till dygn beroende på hur mycket vindkraften producerade.

Stora prissvängningar mellan elområdena

Prissvängningarna var även stora mellan elområdena vilket inte minst kan ses på slutpriserna för månaden där elpriset i elområde 1-2 blev ca 6 öre lägre än i elområde 3-4.

Orsaken till det var främst att den elkabel som förbinder södra Norge med elområde 3 och 4 i Sverige revs sönder av ett fartyg som lagt ankar. Under timmar med lite vindkraft kunde då inte produktionsbortfallet ersättas med någon norsk vattenkraft vilket pressade upp elpriserna.

/Björn Björnson, affärsutvecklingschef och elnörd