Näringslivet måste ta täten i klimatomställningen.

Ett antal forskare skriver på DN Debatt 5 december om det klimatarbete som företag idag gör. De menar att det är en myt att verksamheter kan vara klimatneutrala och att beskriva produkter eller tjänster som klimatpositiva är vilseledande. Artikelförfattarnas synpunkter är givetvis viktiga att lyssna på, men resonemanget riskerar ge till följd att företag uppfattar att de kan strunta i sitt klimatarbete. Vi menar tvärtom att det är av största vikt att näringslivet tar täten och agerar. Vi ska både minska utsläppen och binda mer koldioxid ur atmosfären – inte antingen eller, som debattörerna hävdar.

Dator i knäet.Vi svarar på artikeln tillsammans med tio andra företag; Knowit, Department Festival, Arvid Nordquist, GodDryck, Brid, Wasabröd, Icebug, Sweco och MAX Burgers – företag som är klimatneutrala eller klimatpositiva, eller har beslutat sig för att bli det 2030 eller tidigare. Våra samlade synpunkter:

  • Näringslivet bör gå före i klimatomställningen, ledande företag hjälper till att öka trycket genom att vara klimatneutrala eller bättre.
  • Vi mäter utsläppen enligt Greenhouse Gas Protocol och internationella standarder som ISO 14064 och ISO 14067.
  • Vi minskar vår klimatpåverkan systematiskt i linje med FN:s 1,5-gradersmål. Eftersom vi räknar in vår indirekta klimatpåverkan, från exempelvis våra leverantörer, kan våra verksamheter i nuläget inte bedrivas helt utan klimatpåverkan.
  • Vi hanterar den klimatpåverkan vi trots allt ger upphov till genom åtgärder som minskar halten av växthusgaser i atmosfären, utsläppsminskningar utanför vår egen verksamhet.
  • Vi vet att vi inte är perfekta, men är fast beslutna om att vara en del av lösningen och samverkar gärna för att vi och ännu fler ska göra mer.

Här kan du läsa debattsvaret i DN Debatt.
Här kan du läsa mer om GodEls klimatpositivitet.