Med miljömärkt el kan företag minska sina koldioxidutsläpp med upp till 99,98%.

Just nu är många svenska företag fokuserade på att anpassa affären efter FN:s 17 mål för hållbar utveckling, även kallade Agenda 2030. I förändringsresan är det lätt att bli fartblind och missa en enkel och kostnadseffektiv åtgärd, nämligen att välja ett hållbart elbolag till verksamheten.

Bland FN:s 17 mål för hållbar utveckling finns två mål som är extra starkt kopplade till energifrågan, nämligen mål 12 (Sustainable Consumption and Production) och mål 13 (Climate Action). Svenska företags insatser handlar ofta om att effektivisera energianvändningen, minska på materialanvändningen, hitta smartare distributionskanaler, skapa cirkulära affärsmodeller och så vidare. Men vad många företag inte känner till är att man kan minska elens koldioxidutsläpp med upp till 99,98 % genom att byta elbolag. För ett företag med kontorsytor på 200m2 motsvarar det en minskning med 1999,6 kg koldioxidutsläpp, årligen. Det är en insats som ger direkt effekt i hållbarhetsarbetet på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt.

Så mycket minskar utsläppen.

I en klassisk kontorsmiljö är det datorer, belysning, fläktar, servrar samt eventuella kylmaskiner som står för den största elanvändningen. Ett mindre företag med en kontorsyta på 200 m2 har normalt en årsförbrukning på ca 20 000 kwh och där gör valet av el stor skillnad. Att byta till el märkt Bra Miljöval kan innebära en minskning med upp till 1999,6 kg årliga koldioxidutsläpp jämfört med nordisk residualmix.

Lär dig mer om hur ni kan minska koldioxidutsläppen

Det är ingen slump att fler och fler företag väljer Sveriges mest hållbara elbolag. Houdini och Kung Markatta har redan gjort det. Och precis som dem får ditt företag bara el som godkänts av Naturskyddsföreningen – utan bindningstider.

Vanliga frågor om el till företag.


Varifrån kommer energin?
I Sverige använder vi egna förnybara energikällor som vatten, vind, sol och biobränsle. Men vi importerar också kärnbränsle och fossila bränslen som olja, och naturgas. De företag som väljer el märkt Bra Miljöval får elen från förnybara källor – vindkraft, vattenkraft, biomassa och solkraft. Om ditt företag inte har gjort ett aktivt val av elavtal så finns risken att er el kommer från så kallad nordisk elmix som innehåller en stor del fossila bränslen och släpper ut ca 100 g koldioxid per kilowattimme. Om ni istället byter till el märkt Bra Miljöval så är koldioxidutsläppet endast 0,02 g koldioxid per kilowattimme.

Vad är skillnaden "grön" el och el märkt Bra Miljöval?
Med Sveriges hårdaste miljömärkning Bra Miljöval får du el som gått igenom tuffa miljökrav både i produktionsprocess och med hänsyn till djur och natur kring kraftverken.

Tuffa miljökrav: Den “gröna” elen kommer ofta från vattenkraft som hindrar fiskvandring. Med Bra Miljöval kommer elen från vattenkraft som låter fiskar komma uppströms genom särskilda ”omlöp” så att de kommer förbi, vindkraft som inte inkräktar på områden där känsliga arter häckar och biokraft från hållbar skogsavverkning.

Stenhårda granskare: Naturskyddsföreningen ser till att elen håller måttet. Grundkravet är att den är förnybar men det finns även en gräns för hur mycket fossil energi som får ingå i produktionsprocessen, som vid byggnation och underhåll.

Pengar till miljöprojekt i svensk natur: För varje kilowattimme som används avsätts pengar till olika miljöprojekt. Energieffektivisering och vandringsvägar efter gamla vattenkraftverk till exempel.


Okunskap leder till rädsla för krångel och ökande kostnader.

Många företag sitter idag med ett elavtal som gör dem till miljöbovar, helt i onödan. I själva verket behöver det bara ta ett par minuter för företag att byta till el märkt Bra Miljöval. Att det dessutom ofta innebär en kostnadsbesparing gör många positivt överraskade. Hos GodEl kan du få prisförslag, signera digitalt och ordna elbytet på några få minuter. Om elavtalet är bundet kommer vi ställa oss på kö tills det befintliga elavtalet går ut, vi bryter inte ett elavtal med bindningstid.Så har vi räknat: Exempelförbrukning per år årsförbrukning av el hos svenska hushåll: 20 000 kWh Koldioxidutsläpp från nordisk elmix: 100 g/kWh Koldioxidutsläpp från Bra Miljöval: 0,02 g/kWh Årliga koldioxidutsläpp från företag med nordisk elmix: 20 000 * 100 = 2 000 000 g (2000 kg) Årliga koldioxidutsläpp från företag med Bra Miljöval: 20 000 * 0,02 = 400 g (0,400 kg) Koldioxidminskning per år: 2 000 000 – 400 = 1 999 600 g (1999,6 kg) Källor: SCB, Svensk Energi, Naturskyddsföreningen.

Frågor?

Våra företagsrådgivare Anna och Johan hjälper gärna till att svara på frågor om vad det innebär att byta till Sveriges mest hållbara elbolag.