Lägsta priset på el sedan 2007

En månad in på det nya decenniet och gamla rekord har redan fått ge vika. Januaris elpris är det lägsta för månaden på 13 år. 

Den pågående vintern har bjudit på regn och en hel del rusk, två aspekter som tillsammans kan bygga en stark karaktär eller överskölja en med melankoli. Men vilket läger man än tillhör har man i år nöjet att njuta av ett särdeles lågt elpris.  

Ännu kvarstår några dagar av januari, men en koll på elbörsen Nord Pool visar att månadens elpris verkar hamna runt 25 öre/kWh. Det är inte bara 30 öre lägre än förra året, det är det lägsta januaripriset sedan 2007. 

Milda temperaturer, friska vindar och välfyllda vattenmagasin ligger bakom rekordet och kommer att hålla nere priserna under en tid framöver. Men trots att det leder till besparingar för alla som gillar el är det viktigt att komma ihåg att varje producerad kilowattimme fortsätter att släppa ut en viss mängd växthusgaser, oavsett vilket pris vi sätter på den.