Klimatpositivt – vad menar vi med det?

Det elavtal som GodEl erbjuder är klimatpositivt. Det betyder att vi har tagit ställning i klimatfrågan och beslutat oss för att vara en del av lösningen, och inte problemet.

Solstrålning genom trädVärlden behöver halvera utsläppen av växthusgaser de kommande tio åren för att ha en chans att uppnå Parisavtalets 1,5-gradersmålDet innebär att vi behöver en rejäl omställning av ekonomin, där alla delar av samhället måste ta klimataction för att vi tillsammans ska nå målet. Företag som redan är klimateffektiva och hjälper samhället minska sina utsläpp kommer att spela en allt viktigare roll, medan fossila företag som slösar resurser kommer tvingas ställa om. Konsumentens roll är också viktig för omställningen, då alla köpbeslut och val vi gör har en påverkan.  

Varför kallar vi det ”klimatpositiv” – är det positivt att konsumera? 

Det kan tyckas kontroversiellt att använda termen ”klimatpositiv” när vi befinner oss i en klimatkris. Vi behöver minska all typ av överkonsumtion i hela samhället, en resa som kommer ta tidAlla företag som är klimatpositiva både minskar sina utsläpp och tar bort mer koldioxid än deras värdekedja släpper ut. Vi skulle kunnat använda den mer vetenskapliga synonymen till klimatpositiv som kan uttryckas som ”nettonegativa utsläpp av koldioxid”, men vi tror att det är ännu svårare för vanligt folk att förstå. Klimatpositiv har vi vanliga människor en helt annan intuitiv och emotionell förståelse för. Det är nog därför begreppet klimatpositiv även används av till exempel Regeringen och Uppsala kommun.  

Men är vi unika? Många företag använder ju begreppet ”klimatpositiv”?

Just nu finns det många företag som kallar sig klimatpositiva utan att följa någon praxis, vedertagna kriterier eller en gemensam definition. GodEl levererar världens första klimatpositiva elavtal utifrån CLIPOPs stränga kriterier. Vi hoppas att fler företag väljer att ta klimatfrågan på allvar och joinar oss och vår definition – det går bara att kalla något för klimatpositivt om man räknar in alla utsläpp i sin klimatanalys och arbetar fokuserat med att minska och binda utsläppen av växthusgaser.  

Hur vet jag om det jag vill köpa är klimatpositivtpå riktigt?

Alla företag som vi känner till, som minskar utsläppen i linje med 1,5-gradersmålet och tar bort mer än värdekedjan avger, finns registrerade på www.clipop.org .Vi har märkt att många företag är pigga på att säga att de är klimatpositiva utan att följa någon definition, praxis eller standard. Några vanliga misstag företag gör är att de:  

  •  Inte räknar alla utsläpp i hela värdekedjan. De skippar helt enkelt att räkna in och rapportera utsläpp från tillverkningen av sin produkt eller att användningen av deras produkt genererar utsläpp.
  •  Inte har en plan för minskning av utsläpp i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål.
  •  Inte investerar i klimatkompensationsprojekt som gör reell, positiv skillnad för klimatet. En del företag investerar till och med i ”klimatkompensation” som skapar lokala problem för människorna eller miljön på platsen där projektet bedrivs.

Så om ett företag säger att deras produkt är klimatpositiv, passa på att ställa frågor om du är osäker på vad de menar.  På så sätt är vi alla med och driver omställningen. 

/Emmy Tollin, hållbarhetsutvecklare och partneransvarig på GodEl