Klimatpositivitet bygger in klimataction i affären.

För oss är det en självklarhet att företag har en nyckelroll i att laga planeten. Det är därför vi alltid and always säljer el märkt Bra Miljöval och ger bort all vår vinst till välgörenhet. Det är också därför vi valt att göra alla våra elavtal klimatpositiva sedan ett år tillbaka (hurra!). Här berättar Emmy, vår hållbarhetsutvecklare, om vårt pågående arbete - allt för att inspirera andra företag som vill göra skillnad med hållbar biz.

KlimatactionCorona-viruset har lagt sig som en våt filt över samhället och många företag befinner sig i ett riktigt tufft läge. Events, utbildningar och möten ställs in, minst lika mycket ställs om och blir digitalt. Verksamheter tvingas in i konkurs och många förlorar jobbet. Man hade kunnat tro att intresset för satsningar på klimatarbetet skulle svalna. Men förändringen ligger i luften och jag märker att nyfikenheten bubblar trots Corona. Intresset för klimatpositivt inom näringslivet är stort och det är fler och fler som tänker på hur vi ska klara av att ställa om för att klara 1,5-gradersmålet.

Ett exempel är de spännande processer som pågår för en gemensam definition av klimatpositivt. Just nu arbetar ISO (International Standard Institute), ISS (Svenska Institutet för Standarder) och ICC (International Chamber of Commerce) med en internationell standard för "Climate Neutral and Beyond", dvs klimatpositivt, som sannolikt är klar 2023. GodEl väntar inte utan tar klimataction här och nu. Och på grund av det deltar vi i dessa forum med en expertroll och är ett konkret och positivt exempel på hur hållbarhet och business går hand i hand.

Jag brukar kalla GodEl för en visionär doer – vår roll är att inspirera och driva på förändringen till en bättre värld genom tanke och handling. För oss är det en självklarhet att företag har en nyckelroll i att laga planeten. Vi hämtar konstant inspiration från omvärlden och vi har exempelvis inspirerats av en burgarkedja som släppte världens första klimatpositiva meny 2018 efter 10 års fokuserat klimatarbete. MAX är inte längre en hamburgerkedja. Företaget har bytt namn till MAX Burgers, ordet ”ham” har lyfts bort från varumärket då kött knappast är en del av deras kärnaffär i framtiden.

Vi har ju god i vårt namn, något som vi aldrig kommer ta bort. Men att kalla sig god förpliktigar. Det är därför vi bara säljer el märkt Bra Miljöval och det är därför vår vinst går till välgörenhet, hittills 54 miljoner till våra fantastiska samarbetspartners. Men en del av att vara god är att alltid försöka bli bättre och aldrig någonsin tro att ”nu är vi klara”. I maj 2020 firade våra klimatpositiva elavtal 1 år. Att satsa på klimatpositivt är ett transformativt åtagande. Man blir aldrig någonsin klar med sitt klimatarbete. GodEl fortsätter mäta rubbet av de växthusgaser som släpps ut, minska våra utsläpp i linje med 1,5-gradersmålet och klimatkompensera dem med högkvalitativ klimatkompensation till 110 %.

Så gav klimatpositiva elavtal oss en guldnyckel

Vår SIFO-undersökning förra året visade att hälften av vd:ar, chefer och medarbetare på svenska företag har klimatångest. Men det som behövs är inte mer klimatångest, det är mer klimataction. Och faktum är att klimatpositiv bygger in klimataction i affären. Det många inte känner till är att vår satsning ger affärsmässiga fördelar i flera lager.

Ett färskt exempel är att klimatpositiva elavtal gav GodEl en guldnyckel in i upphandlingen om att bli anvisningsleverantör till Sveriges största nätägare Ellevio. Vi vann alltså vår största affär hittills tack vare klimatpositivitet. Men vilka andra nyttor har vi sett hittills av vår klimatpositiv-satsningHär kommer en kort sammanfattning:  

  • Internt – vi har stärkt samhörighet och engagemang i bolaget och byggt stolthet hos våra fantastiska medarbetare, GodEl är en del av lösningen på klimatkrisen.  
  • Hos våra kunder – de flesta av våra kunder är medvetna om klimatkrisen, att vår el idag är klimatpositiv ger hopp och inspirerar både kunder och ickekunder till klimataction. 
  • Hos våra partners – de välgörenhetsorganisationer och partnerföretag vi samarbetar med visar nyfikenhet och bjuder in till dialog och kunskapsutbyte om hur klimatpositivt fungerar.  
  • Hos våra leverantörer– många har stolt visat upp sitt eget hållbarhetsarbete, flera har uttryckt att vårt initiativ ger dem en knuff så att de själva vill vässa hållbarhetsarbetet för att hålla måttet gentemot oss. 
  • I näringslivet och bland journalister – nyfikna människor vi aldrig har haft kontakt med förut hör av sig för att de vill veta mer om klimatpositivt. Vad är det? Hur går det till?  

Jag känner mig säker på att vi kommer se fler produkter på klimatpositivts egen hemsida redan i år. För frågan som ställs är inte längre varför företag ska bli klimatpositiva utan snarare, när de tar steget och hur det går till. Om du vill veta mer om klimatpositivt vill jag tipsa dig om nästa utbildning i klimatpositivt som släpps senare i år. Följ oss på LinkedIn så håller vi dig i loopen med inbjudan när det är dags! 

/Emmy Tollin, partneransvarig och hållbarhetsutvecklare.