Klimatkompensation at its best!

I en granskning som Dagens Nyheter nyligen gjort kring ämnet klimatkompensation framkommer kritik mot en del kompensationsprojekt runt om i världen. I en av artiklarna omnämns GodEl trots att inget av de Plan Vivo-certifierade projekt vi stödjer finns med i själva granskningen. Hursomhelst är vi otroligt stolta över projekten som vi valt och vill med den här texten berätta hur vi tänker kring vårt klimatarbete och vårt val att klimatkompensera.

Varför vi klimatkompenserar.

I DN:s texter figurerar GodEl som ett av världens enda företag som erbjuder klimatpositiva produkter (el i detta fall). Genom att först mäta den totala mängden utsläpp i hela vår värdekedja, minska dem så mycket vi bara kan (vilket vi jobbat hårt med sedan 2013) och slutligen kompensera för resten till 110% minskar mängden koldioxid i atmosfären över tid. Själva kompensationen är alltså det sista steget i vårt klimatarbete.

Vi måste börja betala tillbaka.

Enligt IPCC har vi bara 10 år på oss att stabilisera den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Men för att lyckas med detta räcker det inte att bara minska våra utsläpp, inte ens om vi får ner dem hela vägen till noll. Alltför länge har mänskligheten pumpat ut växthusgaser i atmosfären utan att fundera särskilt mycket över konsekvenserna. Det har gått rätt bra historiskt sett, men nu har effekterna börjat ge sig till känna och vi ser att det har blivit ett hot mot ett stabilt klimat såväl som stabila samhällen och ekonomier. Vi har sedan länge överskridit vår gemensamma budget och nu måste vi börja betala tillbaka. Därför måste alla utsläppsminskningar kombineras med bindning av växthusgaser så att den totala mängden växthusgaser i atmosfären hela tiden minskar.

Hur lyckas vi?

Forskningen visar att användning av naturens egna lösningar som trädplantering och återställande av ekosystem är effektiva och väl fungerande metoder för att minska koldioxidhalten i atmosfären. Särskilt effektivt är det i tropiska områden och områden vid ekvatorn där träd växer betydligt snabbare än till exempel på våra nordliga breddgrader. Vi ser att det är bråttom och vi ser att vi kan göra något, därför har vi valt att ta action. Bevarandet och återställandet av regnskog är ett av de bästa sätten att göra detta, i alla fall just nu. Frågan är alltså inte om vi ska använda naturen som lösning utan hur. Det är just av denna anledning vi har valt att investera i regnskogsprojekt.

Hur vi klimatkompenserar.

Som så ofta är fallet finns det bättre och sämre projekt, och viktigt att poängtera är att inget av de projekt vi stödjer har nämnts i DN:s granskning. För oss räcker det inte att projekten har maximal effekt för klimatet. Lika viktigt är att de har en positiv inverkan för människorna som bor där, socialt, kulturellt och ekonomiskt. Därför har vi lagt mycket tid på att hitta klimatkompensationsprojekt som lever upp till alla våra krav.

Valet föll till slut på två Plan Vivo-certifierade och tredjepartgranskade projekt i Indonesien och i Bolivia. Enligt IPCC står förändrad markanvändning och avskogning för en fjärdedel av de globala utsläppen och just jordbruket lyfts fram som den största drivkraften bakom avskogning. De flesta jordbruk i världen ägs och drivs av småbrukare, och det är också de som är mest sårbara för klimatförändringar. Detta är bakgrunden till att vi valt projekt som planterar träd tillsammans med småbrukare.

Bra klimatkompensation gör skillnad både för klimat och människor.

Båda projekten som vi stödjer har ett starkt fokus på agroforestry vilket innebär en kombination av hållbart skogs- och jordbruk som skapar mätbar klimatnytta samtidigt som det stärker småbrukarnas möjligheter att försörja sig själva. En tydligare koppling till GodEls verksamhet hade med enkelhet kunnat göras genom att investera i vindkraft eller solpaneler någonstans i världen. Dessa projekt skapar visserligen klimatnytta och driver på omställningen till ett förnybart energisystem, men tyvärr har vi inte hittat ett enda projekt som på riktigt fyller funktionen stärker lokalbefolkningens förutsättningar. Att projekten leder till tydliga mervärden på plats är alltså en förutsättning för att vi ska vilja klimatkompensera genom det.

Klimatkompensation är fortfarande ett relativt nytt begrepp och marknaden huserar både stora brister och riktiga guldkorn. Men den bästa vägen framåt är inte att dra alla över en kam och döma ut alla kompensationsprojekt. Detta synsätt riskerar att motarbeta den klimatnytta som trädplanteringsprojekt faktiskt medför och sakta ner det viktiga arbete som måste göras för att nå 1,5-gradersmålet. Bra klimatkompensation är inte en hypotetisk lösning, inte heller är det en metod i behov av kostsam teknisk utveckling för att bli kommersiellt gångbar. Det är en existerande lösning och en viktig pusselbit för att motverka klimatförändringarna.

Fortsätt granska plz.

De två Plan Vivo-certifierade projekt vi stödjer är uppbyggda för att skapa långsiktiga lösningar för småbrukare på deras egen mark genom agroforestry. Men givetvis kan det alltid bli bättre. Därför måste vi vara redo att grotta ner oss i varje specifikt projekt och upptäcka dess möjligheter och utmaningar. Det är bara på det sättet vi kan skilja agnarna från vetet och höja nivån för alla kompensationsprojekt, oavsett var i världen de befinner sig. Det är också på grund av detta som vi välkomnar seriösa granskningar av våra kompensationsprojekt så att vi hela tiden kan bli bättre.

Har du fler frågor om vår klimatkompensation? Tveka inte att höra av dig till våra hållbarhetsutvecklare Emmy och Anna på emmy.tollin@godel.se och anna.quarnstrom@godel.se.