Good el in the fiskdamm hos Gårdsfisk.

Nyligen joinade Gårdsfisk The good force. De sysslar med att föda upp fisk på svenska gårdar, som ska vara god och ha låg miljöpåverkan. Det där med att paja miljön så lite som möjligt är något vi verkligen går igång på och därför bestämde vi oss för att ta reda på mer om Gårdsfisk genom att grilla grundaren Johan Ljungquist lite.

Hur kom ni på idén att odla fisk på land?
Jag och Mikael insåg att det fanns massor av utmaningar med det konventionella vattenbruket, där man på många sätt bidrar till överfiske, övergödning och en negativ påverkan på den omkringliggande miljön. Många av de utmaningarna löser Gårdsfisk genom att föda upp fisken på land. Till exempel finns det ingen risk att fisken rymmer och påverkar vilda fiskar.

Är det bättre för klimatet att äta Gårdsfisk?
Genom att föda upp fisken på land så löste vi en del av de utmaningar som finns men för att producera världens mest hållbara fisk så måste man titta på hur man hanterar utsläppen från en fiskuppfödning. Vi använder allt gödsel från fisken på omkringliggande åkrar och vattnet som fisken simmar i används till bevattning vilket gör att vattnet får ett dubbelt resursutnyttjande. Gårdsfisk har sedan valt fiskar som är fantastiskt goda matfiskar. De växer fort, är bra foderomvandlare, är resistenta vilket gör att vi inte använder varken vacciner eller mediciner. Dessutom är de allätare vilket gör att vi på sikt kan använda rester från svenskt jordbruk för att producera foder. Så svaret är ja, det är väldigt klimatsmart och gott att äta Gårdsfiskar!

Gårdsfisk är inte ASC- eller KRAV-märkt, varför?
Svensk lagstiftning gör att Sverige är ett väldigt bra land att föda upp fisk i, vi har höga krav på djurvälfärd, miljö och restriktioner kring användning av mediciner. Detta gör att märkningar som är globala inte gör våra produkter rättvisa. ASC och KRAV har tex lägre krav än Gårdsfisk vad gäller hantering av näringsämnen eftersom att de tillåter utsläpp av näringsämnen och de tillåter produktion i öppna kassar där påverkan på vild fisk finns.

Vi känner inte så många fiskar, men de brukar väl hänga i hav och sjöar? Hur mår de av att simma runt på land?
Gårdsfisk grundades med syftet att avlasta och rädda haven men hade precis som de flesta andra människor hellre sett att fiskarna simmat kvar i hav och sjöar. Den möjligheten finns inte för tillfället, efterfrågan på fisk ökar lavinartat på global nivå medan 90 % av bestånden är överfiskade och många fiskarter innehåller miljögifter. Detta gör att vi anser att Gårdsfisks uppfödning av fisk är det absolut bästa för miljön men vad tycker fiskarna!? Våra fiskar har alltid tillgång till bra foder, gott om plats att simma, god vattenkvalitet och fisken blir inte skadad av utrustning eller av varandra. Fiskarna till och med förökar sig i bassängerna. Summan är att fiskarna har det bra i bassängerna men vi driver också frågan att öka forskningen på hur fiskens välfärd kan bli ännu bättre.

Ni föder upp era fiskar i varmvatten, går det inte åt jättemycket energi till det?
De flesta tror att det är värmen som är den stora kostnaden men den står för ca hälften av energin som används. Dessutom så har vi värmeväxling på luft och vatten samtidigt som vi använder effektiva värmekällor. Gårdsfisk använder i dagsläget ca 3-5 kWh per producerat kilo fisk beroende på art men vid full produktion så kan vi nå 1-2 kWh per producerat kilo fisk beroende på art. Gårdsfisk använder givetvis ENDAST förnybar el.

Hur passar GodEl in i er vision?
GodEl är ett bolag som vi använt privat sedan våra första boenden men inte haft möjligheten förrän nu i våra bolag. Gårdsfisk och GodEl verkar för samma sak – att göra världen lite bättre varje dag och förhoppningsvis så kan vi göra gemensamma insatser i framtiden får att lyfta hållbar fisk och el.

Läs mer om Gårdsfisk på deras site.

Ditt företag kan också joina The Good Force.

Gårdsfisk, Houdini och Kung Markatta har redan gjort det. Och precis som dem får ditt företag bara el som godkänts av Naturskyddsföreningen – utan bindningstider. Att byta tar bara ett par minuter.