GodEl sätter av 2,7 miljoner till miljöprojekt

GodEl avsätter 2,7 miljoner kronor till miljöprojekt via Naturskyddsföreningens miljöfond. En fond som investerar i projekt som syftar till att neutralisera elproduktionens skadeverkningar på miljön.

GodEl säljer endast el märkt med Naturskyddsföreningen märkning Bra Miljöval. Det innebär att all el som säljs kommer från förnybara energikällor, produceras med hänsyn till lokala ekosystem och biologisk mångfald samt att pengar kontinuerligt sätts av för att investeras i olika miljöprojekt. GodEl är bland de som avsätter mest pengar på privatsidan till Naturskyddsföreningens fonder kopplade till Bra Miljöval El.

– Tack vare bolag som GodEl och deras kunder som köper miljömärkt el kan vi både ställa hårda miljökrav och reparera en del av de skador som t ex vattenkraften ställer till med, säger Emanuel Blume, produktansvarig för Bra Miljöval El på Naturskyddsföreningen.

GodEl ska nu sätta av 2,7 miljoner kronor till Naturskyddsföreningens miljöfond. Fonden investerar i projekt som minskar vattenkraftens skadeverkningar och som gynnar den biologiska mångfalden i strömmande vatten. Exempelvis genom att bygga fiskvägar runt vattenkraftverk, rädda hotade arter som flodpärlmussla, ål och andra vattenlevande arter.

– Vi är oerhört stolta att all el vi säljer inte bara är ursprungsmärkt med marknaden tuffaste märkning, utan också att våra kunders elkonsumtion bidrar genom direkta avsättningar till miljöförbättrande projekt, säger Pontus Winberg, vd på GodEl.

Sedan Bra Miljöval Els fonder upprättades år 2003, har över ca 190 miljöprojekt drivits igenom. Enkom Miljöfonden har stått för ca 130 av de slutförda projekten. Målet med märkningen är att minimera skadorna som uppkommer på grund av elproduktion.