GodEl i gott sällskap – med tre nya klimatpositiva företag

I oktober anslöt tre nya medlemmar till den klimatpositiva plattformen CLIPOP, där GodEl är medlemmar sedan 2019. Vi säger heja heja till Kivra, GodDryck och ZeroMission som nu är klimatpositiva och visar att det inte finns någon motsättning mellan lönsamhet och att ta ställning i klimatfrågan.

Be positiveI CLIPOP samlas företag som erbjuder klimatpositiva produkter enligt plattformens fastställda kriterier. Det innebär att alla utsläpp i värdekedjan mäts och minskas i linje med FN:s 1,5-gradersmål,  företagen tar bort mer koldioxid än de släpper ut. Emmy Tollin är hållbarhetsutvecklare på GodEl och även talesperson i CLIPOP: 

– Titta på utbudet av företag som nu är klimatpositiva enligt CLIPOP:s stränga kriterier, allt från små konsultföretag till stora restaurangkedjor. Det bevisar att det  är möjligt för alla typer av företag att ta klivet till att bli klimatpositiva redan idag, något vår planet behöver, säger Emmy Tollin.   

Läs mer om det klimatpositiva nätverket CLIPOP på deras hemsida.