Elpriset sjönk med 15% i februari.

Medelvärdet för börspriset i alla fyra elprisområden under februari var ca 48 öre/kWh. Det är ca 15 procent lägre jämfört med januari månad men fortfarande 20 procent högre än motsvarande månad i fjol (39,55 öre/kWh). Det beror framförallt på det relativt milda vädret som bidragit till en sänkt efterfrågan av el jämfört mot föregående månad och därmed lägre priser.

Elpriset framöver
Prisprognoser fortsätter att peka nedåt och under de första dagarna av mars var medelpriset på börsen ca 45 öre/kWh. Börspriserna för el som ska levereras kommande månader säljs till priser på runt 40 öre/kWh. Det visar att marknadens bedömning är att priserna kommer att fortsätta att vara lägre än de var under februari och sjunka ytterligare några ören under våren. Trots indikationerna om sjunkande priser är elpriset relativt högt om det jämförs med vad elpriserna var under samma period år 2018 eller 2017. Det finns fortfarande risk för att elpriset kan stiga om efterfrågan av el ökar eftersom underskottet av vatten i magasinen kvarstår. Får vi en häftig vårflod kan dock spotpriserna pressas ned ytterligare till fördel för konsumenter med rörliga avtal.

/Björn Larsson, elmarknadsexpert