Elpriset i december.

Häng med på årets första elprisrapport där vår elmarknadsexpert passar på att blicka tillbaka på elåret som blev det dyraste sedan 2010 och berättar vad som kan påverka elpriset framöver. Men först, december månads elpris: det slutade på 76,88 öre/kWh i elområde 3.

Året som varit
2018 inleddes med en utdragen vinter som försenade vårfloden och när den efterlängtade värmen väl anlände så slog det över till värmebölja och rekordtorka. Det extrema vädret påverkade vattenkraften (underskott i vattenmagasinen på grund av torkan), vindkraften (långvarigt högtryck innebär mindre vind) och även kärnkraften (Ringhals 2 togs ur bruk i juli då havsvattnet inte längre kunde kyla reaktorn). Den milda temperaturen under årets sista månader gjorde dock att vi kunde undvika ännu större pristoppar. Oavsett så blev genomsnittspriset på Nord Pool Spot 45 öre/kWh vilket är en ökning på nästan 17 öre (ca 60 %) från föregående år och därmed blev 2018 det dyraste elåret sedan 2010.

Elpriset framöver
Det nya året inleds med ett fortsatt underskott i vattenmagasinen. Detta tillsammans med tredubblade priser på utsläppsrätter samt höga råvarupriser på kol och olja bäddar för ett osäkert läge på börsen. Stadig vind, ordentlig nederbörd (på rätt ställen) och mild temperatur är viktiga faktorer för att hålla nere elpriset framöver. Skulle vintern bli långvarig och hård tvingas vi komplettera med el från kontinenten vilket i så fall kan komma att leda till ytterligare prishöjningar.

/Björn Larsson, elmarknadsexpert GodEl