Elpriset föll i december.

Milt och blåsigt väder med stora nederbördsmängder fick elpriset att dyka i december. Elpriset blev 36,8 – 38,5 öre/kWh (exkl skatter och avgifter) beroende på elområde. Det är en minskning med 16 % jämfört med månaden innan.

Januari har börjat i samma tecken vilket har ökat den hydrologiska balansen (summan av vattenkraftsmagasin, snö och markvatten) avsevärt. Det har satt press på vattenkraftsproducenterna som börjat tömma vattenmagasinen i allt högre takt i förberedelse inför vårfloden. Vid fortsatt milt och blåsigt väder är det här ett recept på låga elpriser även framöver.

/Björn Björnson, affärsutvecklingschef och elnörd