Earth Hour 2020: Lights off. Love on.

Den 31 mars 2007 släckte 2,2 miljoner människor i Australien sina lampor i 60 minuter. Världens första Earth Hour hade hållits. Att släcka taklampan en timme är som de flesta misstänker mest en 60 minuter lång symbolisk handling. Men sedan det första eventet för 13 år sedan har Earth Hour vuxit till en av världens största gräsrotsrörelser för klimat- och miljöfrågor. Inte så pjåkigt! Men handlar det verkligen bara om klimat och miljö?

EarthHour

Mycket har hänt sedan starten i Australien. Vi pratar inte längre om klimat och miljö som väder och vind, istället är de ett fundament som, inte helt oväntat, är rejält insyltat i mänskliga samhällens framtida välmående.

Så 2020 vill Earth Hour inte bara engagera världen för att prata växthuseffekt och övergödning, idag vill de säkerställa att mänskligheten kan leva sitt bästa life över hela planeten under en lång tid framöver.

Så när du släcker din lampa prick halv nio den 28 mars, gör det inte bara för klimatets skull. Gör det också för allt liv på planeten, för tillgången till hälso- och sjukvård, för flickors rätt till utbildning, för att alla ska kunna äta sig mätta och för att vi tillsammans fixar alla de hållbarhetsmål som gör att vi får en fantastisk planet att leva på även i framtiden.

Ja, och så för att du ska ha en ursäkt att pricka av alla aktiviteter på vår Earth Hour-lista.

/Anna Quarnström, Klimatqueen på GodEl