Nu tar sig fisk fram i Muskån – inslag i SVT

GodEl har med Sportfiskarna rivit resterna av ett gammalt vattenkraftverk i Muskån i södra Stockholm. Projektet har varit möjligt tack vare GodEls kunder som köper el märkt Bra Miljöval. Hindret var tidigare ett reellt hot mot fiskbeståndet, men nu kan fisken åter ta sig fram i Muskån.

Vid provfiske före rivningen fanns sjutton arter nedanför vattenhindret och endast en ovanför.

– Vid lektider har det varit fullt av fisk som står i trafikstockning nedanför vandringshindret och försöker ta sig uppströms, säger Tobias Fränstam, fiskvårdsansvarig på Sportfiskarna.

Miljöprojektet i Muskån är finansierat tack vare att ni GodEl-kunder köper el märkt med Bra Miljöval. I Bra Miljöval-märkningen, som dessutom ställer hårda miljökrav på produktionen av el, ingår att medel avsätts i en miljöfond som kan användas till att återställa uppdämda vattendrag.

Muskån ligger i närheten av Muskö i Stockholm och är ett av skärgårdsregionens viktigaste vattendrag.  Det gamla vattenkraftverket hade stått ur bruk sedan 1920-talet. Nu har en 8 km lång sträcka blivit framkomlig för fisk.

Se inslaget i SVT ABC om GodEls projekt i Muskån

 

Grävskopa river resterna av det gamla vattenkraftverket vid Muskån

Traktor i arbete river vandringshindret där det tidigare stod ett gammalt vattenkraftverk.

 

Stenar av olika storlekar läggs ut längst bottnen
Stenar av olika storlekar läggs ut längs Muskåns botten för att skapa skrymslen och vrår som fisken kan lägga sin rom i. Olika fiskarter föredrar olika slags utrymmen för att lägga just sin rom.

 

Vattnet i Muskån flödar äntligen fritt!
Muskån öppnas upp och blir äntligen framkomlig efter att vandringshindret är rivet. Härligt för fisken som kan ta sig fram!

 

GodEls vd Marie Dahllöf intervjuas av SVT om miljöprojektet i Muskån
GodEls vd Marie intervjuas av SVT ABC framför den nya strömsträckan.

 

När arbetet vid Muskån fortfarande pågår dyker det upp en havsöring som med enkelhet tar sig förbi det forna vandringshindret!

 

2014-09-11 08:15:59