Naturskyddsföreningen gör Sverige klimatsmartare

Trots att länder som Malawi, Sudan, Filippinerna, Vietnam och Bangladesh ligger långt ifrån varandra så har de en gemensam fiende. Vet du vilken?

Rätt svar: den globala uppvärmningen.

Givetvis är det inte bara de här länderna som drabbas. De för stora utsläppen av växthusgaser ger en rad negativa effekter för både djur och natur, oss människor inräknade, över hela planeten. Men länderna ovan tillhör dem som kommer att drabbas först av extremt väder som torka eller översvämningar. Enligt FN:s klimatpanel har vi inte mycket tid på oss att agera, men gör vi det nu finns fortfarande chansen att komma tillrätta med problemen.

Det är här Naturskyddsföreningen kommer in i bilden. Förra året gick 383 346 kr av GodEls vinst till deras klimatarbete, utan att våra kunders elräkningar blev dyrare. Pengarna används i arbetet för att minska utsläppen av växthusgaser från till exempel energi- och transportsektorn, men man arbetar också med energieffektivisering, billigare egenproduktion av förnybar energi för privatpersoner, mer kollektivtrafik och fler cykelbanor eftersom det vi gör lokalt ger globala effekter.

Opinionsbildare

Ofta finns både kunskaperna och tekniken redan, men de används inte alltid. Därför handlar en stor del av Naturskyddsföreningens arbete om att påverka opinion och beslutsfattare. Målet är att göra Sverige till ett föregångsland med utsläpp nära nollgränsen. Med våra unika förutsättningar är det ingen utopi, utan en fullt realistisk möjlighet.

GodEl stöttar Naturskyddsföreningen sedan 2009. El märkt med Bra Miljöval har vi sålt sedan 2005 och är från 2013 standard. Tack till alla er som valt att stödja Naturskyddsföreningen eller någon annan av våra samarbetsorganisationer via era elräkningar!

GodEl har inget privat vinstintresse. Vår vinst går till välgörenhet.

2014-06-23 11:55:36