Mercuri International vässar kompetensen hos GodEl

Mercuri International har över 50 års erfarenhet inom säljträning, säljledning, säljutveckling och ledarskap och är en mycket uppskattad samarbetspartner till GodEl. Mercuri bidrar till GodEls vision att skapa en bättre morgondag genom att årligen ge ett antal utbildningsplatser pro bono till våra fantastiska medarbetare. Samarbetet bidrar till att GodEl kan utveckla ledare och team så att de når sina mål och växer som människor.