Avtalsformer på elmarknaden

Jämförelse mellan olika avtalsformer

De vanligaste avtalsformerna i Sverige är rörligt avtal, fast avtal och tillsvidareavtal. Rörligt elpris har varit billigast i längden de senaste tio åren (den gröna linjen i grafen). Vet du inte vad du har för elavtal idag kan du läsa nedan där vi beskriver de tre vanligaste avtalsformerna.

Statistik elpris 2013-2017

Vad har du för elavtal idag?

 • https://godel.se/files/2017/03/elavtal-tillsvidare-1-400x300.png

  Tillsvidareavtal

  Tillsvidareavtal, eller anvisningsavtal, får du oftast om du flyttar in i en bostad och inte gör något aktivt val. Detta är en extremt dyr avtalsform som GodEl aldrig tillämpar. Tillsvidareavtal har oftast en fast avgift och ett högt pris per kWh. Vi rekommenderar att du byter avtal snarast om du misstänker att du har ett tillsvidareavtal.

 • https://godel.se/files/2017/03/elavtal-fast-1-400x300.png

  Fast pris

  Fast pris, eller fast avtal, innebär att du låser ditt pris per kWh under en viss period. Perioden kan sträcka sig från några månader till flera år, men det vanligaste är ett år. Ofta behöver du säga upp avtalet innan det löper ut, för att undvika att det förnyas automatiskt och du blir bunden ytterligare ett år. Det kan även tillkomma en fast avgift. GodEl har inga fasta avtal eftersom det inte lönar sig i längden för dig som kund. Vi rekommenderar istället vårt elavtal GodEl Pristak.

 • https://godel.se/files/2017/03/elavtal-rorligt.png

  Rörligt pris

  Rörligt pris innebär att ditt elpris följer utvecklingen på den nordiska elbörsen NordPool, där alla elhandlare köper sin el. Du betalar antingen ett påslag per kWh, en fast avgift eller en kombination av båda. GodEl rekommenderar rörligt pris eftersom det har visat sig vara bäst i längden för dig som kund.