Sitt still i båten – och keep it rörligt

Hösten är här och allt fler börjar leta efter elavtal till vintern. Men som vanligt är det sällan klokt att binda elpriset, särskilt inte när utsikterna för vintern ser goda ut.

Elproduktionen förväntas vara riktigt god den här vintern. En av de mest drivande faktorerna är vattenkraften eftersom den normalt utgör runt 40 procent av elproduktionen i Sverige. Hur mycket vattenkraft som finns tillgängligt inför vintern har därför en stark koppling till elpriset. I år har vi fått rikligt med nederbörd vilket ger ovanligt god tillgång på vattenkraft i Sverige och framför allt i Norge. 

Kärnkraften utgör också en stor del av elproduktionen och börjar nu närma sig slutet på årets underhållsarbete. Så länge inget oväntat fel inträffar förväntas en full tillgång på kärnkraft i vinter. Vindkraftens produktion, som byggts ut kraftigt det senaste decenniet, är av förklarliga skäl mer svårbedömd eftersom den förutsätter blåsigt väder vilket är notoriskt svårt att prognostisera så här långt i förväg. På efterfrågesidan är inte minst temperaturen en drivande faktor eftersom en stor del av bostäderna värms med el på något sätt (direktverkande eller genom till exempel värmepumpar). Även temperaturen är svårbedömd så här långt innan vintern kommer. 

En sammanlagd bedömning i det här skedet är att det finns goda utsikter för låga elpriser i vinter och att det finns marginaler i systemet att även hantera riktigt låga temperaturer. Så här förväntar sig marknaden elprisutvecklingen i vinter: 

Prisprognos för vintern 2021

Som vi kan se ovan är det genomsnittliga priset för den här perioden och landet som helhet just nu cirka 33 öre/kWhvilket är i nivå med de senaste fem åren. Som vanligt finns det därför ingen anledning att falla för lockelsen och binda elpriset inför vintern, utan det klokaste är att sitta still i båten – och keep it rörligt.  

Dela nyhet