Rekordhöga elpriser – få konsumenter påverkas.

Idag kostar elen mer än på 10 år och efter klockan 17 kommer en kWh kosta 4 kronor och 21 öre i mellersta och södra Sverige. Trots att hela landet drabbades av en elpristopp påverkas få direkt. Vår VD Maria kommenterar utvecklingen.

Elpriset slog i taket under måndagsmorgonen och kostnaden låg på 3,20 kr/kWh i alla landets elprisområden mellan klockan 8.00 och 9.00. Elpriset väntas falla under dagen för att sedan stiga kraftigt igen med en rekordkostnad på 4,21 kr/kWh efter klockan 17. Vid lunchtid fastställdes att elpriserna kommer att gå ner ca 1 kr/kWh under morgondagen i samtliga elområden jämfört med dagens prisnivåer.

– Trots att elpriserna peakar i hela landet idag är det bara någon enstaka procent av konsumenterna som påverkas direkt, nämligen de som har timbaserad debitering. Majoriteten av svenskarna har valt ett rörligt elavtal vilket gör att de inte drabbas kortsiktigt, säger Maria Erdmann, vd på GodEl.

Prisrekord för enskilda timmar har marginell påverkan på elräkningen för de flesta, då de flesta har ett rörligt elavtal. Konsumenter med rörligt elavtal betalar snittkostnaden för alla månadens timmar. Eftersom elpriset har varit lägre tidigare i november blir också snittpriset för november lägre. Elpriset för konsumenter med rörligt elpris i november månad är 43,9 öre/kWh i Luleå och Sundvall (SE 1 och SE2) samt 83,5 öre/kWh i Stockholm (SE 3) och 112,6 öre/kWh i Malmö (SE4).

– Statistiken från de 10 senaste åren visar att det bästa för både plånbok och miljö över tid, är att använda elen smart och ha ett rörligt elavtal, fortsätter Maria.

Enligt statistik från Statistiska centralbyrån har 54,3% av hushållen rörligt elavtal, 24,7% fast och 11% anvisat elavtal. Av den resterande delen har någon enstaka procent av hushållen valt ett elavtal som innebär att elräkningen påverkas direkt av kortvariga pristoppar – nämligen timbaserad prissättning.

Undrar du något mer kring elpriser?
Vi har samlat svaren på de vanligaste frågorna här.

Taggar

Dela nyhet