Hand in hand: mot en hållbar framtid.

Pandemin håller fortfarande många fattiga länder i sitt grepp och globalt har ofattbara 200 miljoner människor förlorat sin försörjning. Nu rullar vaccinationsprogrammen successivt ut och återhämtningen måste ta fart. Det betonar vår partner Hand in Hand, som ger utsatta människor kunskap och stöd så att de kan starta små företag och ta sig ur fattigdomen långsiktigt och av egen kraft.

När världens samhällen och ekonomiska aktiviteter delvis eller helt stängts ner under pandemin, slår det hårt mot den som försörjer sig inom den informella ekonomin. Kvinnor och ungdomar är extra drabbade. Redan före Covid-19 var Zimbabwe hårt drabbat av klimatförändringar, politiska och ekonomiska kriser. Pandemin har drivit ytterligare 1,3 miljoner zimbabwier in i extrem fattigdom och nu lever varannan person på under 1,9 dollar om dagen. I över en halv miljon hushåll har minst en person förlorat sin försörjning.

Den goda nyheten är att vårt arbete har kunnat fortgå på lokal nivå. Vi fortsätter vår unika entreprenörskapsutbildning och stöttar småföretagare att ta sig igenom krisen. Ett av de projekt som lever vidare och har pågått under pandemin är Motivated and Entrepreneurial Youth, som också är det projekt som GodEl stödjer. Projektet innebär en satsning på Zimbabwes unga och består av tre komponenter: entreprenörskap, hälsa och livskunskap. Projektet har redan hjälpt tusentals unga att förbättra sin försörjning men också att återfå hoppet om sina liv och sin framtid.

Långsiktigt och hållbart entreprenörskap.

Amazing Grace

Lisa Chibura, ordförande i kollektivet Amazing Grace Star Club som består av fem unga kvinnor i Chirumanzu, Zimbabwe. På sin marknad säljer de kläder, skor, smycken och leksaker. Tack vare inkomsterna har kvinnorna, som alla studerar, nu råd att betala sina skolavgifter.

Hand in Hand bekämpar fattigdom genom att utbilda och träna framför allt kvinnor och unga i entreprenörskap. Att kunna försörja sig stärker en människas självkänsla och motståndskraft – samtidigt som det bidrar till att bygga hållbara samhällen med ekonomisk tillväxt som inkluderar alla.

Ryggraden i många låginkomstländer är de småskaliga entreprenörerna – och de måste bli en del i den omställning som nu sker för att möta klimatutmaningarna. Med FN:s globala mål i fokus ökar Hand in Hand därför satsningen på grönt företagande i våra verksamhetsländer. Det handlar främst om innovativa, klimatsmarta små företag inom återvinning, biodling och hållbart jordbruk. På så vis bekämpar vi fattigdomen här och nu, och skapar bättre förutsättningar för kommande generationer.

Tack för att ni är med oss och bekämpar fattigdomen på ett effektivt och hållbart sätt!

Stina Götbrink, generalsekreterare Hand in Hand Sweden

<br />Mot en hållbar framtid.