Good klimatnews #17

Koldioxidhalten i atmosfären har nått nya rekordnivåer, polarisarna smälter, arter dör ut och extremväder dundrar in allt oftare. Det må låta dystert så det räcker och blir över, men vi får inte glömma att det pågår en febril aktivitet på den andra sidan av myntet. Här kommer sommarens stora skörd av positiva klimatnyheter.

No net zero, no business

Storbritannien beslutar att alla företag som vill delta i offentliga upphandlingar måste kunna presentera planer på hur de ska minska sina utsläpp och dessutom vara klimatneutrala till 2050, annars blir det ingen business. Beslutet är ett steg mot målet att uppnå netto noll-utsläpp för hela landet 2050.

Wales parkerar alla nya vägbyggen

Pun intended. Istället för att satsa på projekt som uppmuntrar invånarna till mer bilkörning ska regionen i stället lägga pengarna på att bygga ut kollektivtrafik och cykelvägar. Klimatet tackar och tar emot.

Bryssel förbjuder fossila farkoster

På tal om hållbara städer: Bryssel accelererar sina satsningar på hållbarhet. Från 2030 blir det förbjudet för dieselbilar att köra i staden och 2035 kan alla bilar med förbränningsmotorer hälsa hem. Förutom att förbudet leder till en minskning av utsläpp av klimatskadliga gaser innebär det dessutom att stadens invånare får en betydligt mer hälsosam stadsluft att andas in. Mmm.

Grönskande gator, gladare gubbar

Och när vi ändå är inne på området har en global studie med över 60 länder kunnat dra slutsatsen att tillgången till grönområden i städer är starkt kopplat till hur lyckliga invånarna är. Som om inte det vore nog är grönområden också fantastiska när det kommer till att kyla sommarsvettiga städer. Det tackar vi för.

Norge tar miljardkliv mot förnybar energi

Den norska regeringen har beslutat att avsätta 10 miljarder norska kronor till investeringar i förnybar energi. Men fokus kommer inte att ligga på hemmaplan utan på investeringar i utvecklingsländer där kolkraft är den dominerande energikällan.

700 bönder till binas räddning

700 lantbrukare deltar i årets upplaga av “Hela Sverige blommar” och planterar blommor på en yta lika stor som 1 000 fotbollsplaner. Det är ett starkt lyft jämfört med förra årets 250 deltagare. Initiativet finns till för att stärka den biologiska mångfalden och ge pollinatörer som bin och humlor mer blomster att smutta på.

Kyrkor låter paradis växa runt husknuten

Ja och på Gotland är man inte sen att haka på trenden. Öns kyrkor har börjat omvandla sina kortklippta gräsmattor till ängar. Även här för att gynna den biologiska mångfalden, men också för att spara både tid och utsläpp av växthusgaser när gräsklippare inte behöver användas lika mycket.

Svensk elväg ett sätt att fixa klimatomställningen

Blommor och bin må vara centralt för vår överlevnad, men hållbara transporter är en av de viktigaste omställningarna vi måste få till. Kanske kan då en elväg passa bra? Det är i alla fall vad som just nu byggs på E20 mellan Hallsberg och Örebro. Vägen kommer att stå klar 2025 och kommer att kunna ladda elfordon under färd.

Cash får klimatfokus i ny bankstrategi

Europeiska centralbanken, ECB, har presenterat en ny strategi som sätter klimatkrisen i centrum. Att en av världens mäktigaste banker väljer att frångå fossila investeringar och fokusera på klimatlösningar är en enormt viktig signal till resten av världen.

Biden stänger dörren för omtvistat oljeprojekt

Ja men självklart ska vi avsluta denna lista med ett rungande hurra. Planer på den länge omtvistade oljepipelinen Keystone XL mellan USA och Kanada stängdes under sommaren ner en gång för alla på order från Joe Biden. Projektet påbörjades 2008 men har försenats på grund av konflikter med landägare, ursprungsbefolkning i området och miljöaktivister. Mycket. Bra. Hurra!

Taggar

Dela nyhet