Därför lönar det sig att energieffektivisera.

Bli mindre känslig för elpristoppar, var proaktiv inför strängare lagkrav och gör en insats för klimatet. Det finns många fördelar för företag som är intresserade av energieffektivisering. Och du som är kund hos oss kan få 30 procent av totalkostnaden i bidrag för att genomföra din åtgärd.

Få bidrag för 30 procent av totalkostnaden.

Att identifiera och åtgärda energibovar är ofta förenat med en kostnad. Men poängen med energieffektivisering är att du ska kunna räkna hem dina investeringar och i längden få lägre totalkostnader och förbruka mindre energi. Det leder i sin tur till att du blir mindre känslig för pristoppar, men det har också en positiv inverkan på klimatet. Andra fördelar med att investera i energibesparande åtgärder är att du är proaktiv inför kommande lagkrav eller hållbarhetsregleringar och att du, beroende på vad du åtgärdar, kan förbättra miljön för de som vistas i de lokaler eller utrymmen du åtgärdar. Kallras från tvåglasfönster, brummande ventilation som kräver mycket underhåll eller gamla vitvaror är bara några exempel på energibovar som dessutom bidrar till dålig miljö.

Ansök om pengar från vår fond

Tillsammans med Bra Miljöval driver vi Energieffektiviseringsfonden. Den gör det möjligt för alla våra kunder med ett organisationsnummer att söka bidrag för energibesparande åtgärder. Fondens policy är att ge stöd med 30 procent av investeringens totalkostnad, men vi granskar varje fall separat och kan bidra med både mer eller mindre pengar. För att du ska kunna ansöka om pengar från fonden krävs bland annat att

  • Det du vill genomföra bidrar till en faktisk energibesparing.
  • Du inte åtgärdar något som ålagts utföras i lagtext eller myndighetsbeslut.
  • Du inte redan påbörjat din åtgärd.

Alla krav samt ansökningsblankett finns här.

Varje gång ni förbrukar en kilowattimme el märkt med Bra Miljöval avsätter vi pengar till planetförbättrande projekt. GodEl vill höja tempot i den här utvecklingen så mycket vi bara kan och därför öppnar vi nu upp för möjligheten att söka bidrag ur vår energieffektiviseringsfond. Fonden hanteras av GodEl tillsammans med Bra Miljöval. Ansök om pengar nu.